Welcom

ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

ประกาศ:บริษัท ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ทางสิ่่งพิมพ์หรือทางเว็บและสื่อใด ๆ ห้ามสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต

สวัสดีปีใหม่ ขอความสุข สดชื่น สมหวัง มั่งมี ศรีสุข ตลอดปีใหม่นี้

L2R_มั่งมี+ศรีสุข


วิสัยทัศน์ท่านประธาน

จากประสบการณ์ทางการตลาดและการบริหารธุรกิจมามากกว่า 25ปี ทำให้มองเห็นความต้องการของสมาชิก ลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต ด้วยข้อจำกัดของบริษัทเครือข่ายหลายบริษัท ผู้ประกอบการมักไม่เข้าใจในธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริง ทำให้ความฝันของผู้นำในธุรกิจเครือข่ายมักไม่ตรงกับความฝันของผู้ประกอบการ บริษัทในฝันจึงเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันสำหรับผู้นำทีม วันนี้เราได้นำความฝันของผู้นำมารวมกันแล้วผนึกพลังแห่งความมุ่งมั่นและตั้งใจ รวมความฝันแล้วผันมาเป็นองค์กรทางธุรกิจ จนเกิดบริษัทในฝันที่ผู้นำแสวงหา มาพบกัน ร่วมกัน กำหนดอนาคตทางการเงินของท่านด้วยบริษัทในฝันที่เป็นจริง


คุณสมบัติของสินค้า


ประกาศ:บริษัท ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ทางสิ่งพิมพ์หรือทางเว็บใด ๆ ห้ามสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต *** บิลที่เกิน 1000 PV คะแนนจะโชว์ยอดเต็ม จนถึงวันคำนวณโบนัส ส่วนที่เกินจะแบ่งเป็น 20% จะนำมาคำนวณในวันคำนวณโบนัสRebate อีก 80 % ให้กับเจ้าของยอดPV